Wat als je een klacht hebt?

Klachtenprocedure Rustiek Leven

Vanuit Rustiek Leven worden diverse readings, coachingsgesprekken, opleiding en cursussen aangeboden, verzorgd door ervaren en gecertificeerde medewerkers. Rustiek Leven streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks al onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van je.

Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe jij je klacht kunt indienen en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

 1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Rustiek Leven.

1.2. Klant
Elke afnemer van een coachingsgesprek, cursus, opleiding en/of een reading. 

 1. Indienen van een klacht

Je kunt je klacht per e-mail indienen. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen, vragen wij in ieder geval de volgende zaken in je klacht mee te nemen:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld voor de opleiding of waarmee je een sessie/reading aangevraagd hebt
 • De datum waarop jij je klacht verstuurt
 • Een heldere beschrijving van jouw klacht
 • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die jouw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn jouw klacht te beoordelen. Jouw klacht kun je sturen naar klantenservice@rustiekleven.com.

 1. Behandeling van jouw klacht

Je ontvangt op werkdagen binnen 48 uur per e-mail een ontvangstbevestiging van je klacht. 

Met deze bevestiging informeren wij je bij wie jouw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je een inhoudelijke reactie kan verwachten. Ons streven is om klachten binnen 15 werkdagen op te lossen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover per e-mail bericht. Je kunt erop rekenen dat je klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die jouw klacht behandelt, kan je tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

 1. Reactie op je klacht

Je ontvangt binnen 15 werkdagen per e-mail een inhoudelijke reactie op je klacht, tenzij er eerder en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

 1. Toezicht en beheer Rustiek Leven

Het toezicht en beheer ligt bij een onafhankelijke medewerker die niet betrokken is geweest bij de klacht. Binnen Rustiek Leven ziet een aparte medewerker, te weten Annet Gosens, toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van jouw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard.

Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

 1. Geschillencommissie Stichting Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om iedere klacht samen met je op te lossen en naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat je het niet eens bent met de afwikkeling. Jij hebt dan de mogelijkheid je te wenden tot de geschillencommissie Stichting Klachtenregeling. De geschillencommissie ziet erop toe dat de klacht door een onafhankelijke klachtenfunctionaris wordt behandeld. In dit document kun je meer lezen over hoe zij klachten behandelen.

Postadres Stichting Klachtenregeling
CBKZ
t.a.v. Geschilleninstantie SKR
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem

T: 085 – 485 85 60 (ma t/m vrij 09:00 – 17:00 uur)
E: info@klachtenregeling.nl


Rustiek Leven is aangesloten bij SoloPartners; indien de klacht niet onderling kan worden opgelost en de Geschillencommissie wordt ingeschakeld, dan neemt Solopartners namens Rustiek Leven de klacht verder in behandeling. In dit stroomschema kun je lezen hoe deze procedure verloopt.

Belangrijk:
Er kan pas een beroep op de geschillencommissie gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij Rustiek Leven is doorlopen zonder dat dit tot een gewenste oplossing heeft geleid.