Stap 4: je actie stappenplan schetsen

De volgende stap is het ontwerpen van je eigen stappenplan.

Voordat je dat gaat doen is er een ding heel er belangrijk en dat is de situatie zo uitgebreid mogelijk schetsen, uitschrijven.
En probeer dit zo zakelijk, objectief mogelijk te doen.
Schrijf het uit zonder emotie. Alsof het een verslag is, een onderzoek.
Houdt het bij de feiten.
Vermoedens mag je er zeker ook in verwerken, maar zet er dan duidelijk bij dat het vermoedens zijn.
Als er gevoelens belangrijk zijn, omdat ze een grote rol spelen in de situatie, benoem dan dat het gevoelens zijn.
Schrijf het zo uit, dat een vreemde precies begrijpt wat er speelt.

Pas als dat helemaal klaar is, kunnen we door.
Dan kun je namelijk pas echt gaan kijken naar wat je kunt veranderen.
Welke actiepunten kun jij op gaan pakken?
Hoe wil je met dit probleem omgaan?
Kijk niet naar wat de ander zou kunnen veranderen of hoe de situatie zou moeten veranderen, want daar hebben we geen controle over.
Probeer het zoveel mogelijk bij jezelf te houden.

Download

 

Sommige actiestappen zullen heel praktisch zijn, zoals je cv updaten.
Andere punten zullen meer mentaal/emotioneel zijn, bijvoorbeeld loslaten hoe je collega’s doen. Er afstand van nemen.

 

Pas als je het helemaal uitgewerkt hebt, ga je de stapjes nog kleiner en haalbaar voor jezelf maken.
Dit kun je doen door naar de allereerste stap in je actiestappenplan te gaan en jezelf te vragen:

Wat is het allerkleinste wat ik zou kunnen doen om hier te komen?
Welke babystap kan ik nu al nemen in de goede richting, hoe klein deze ook is?
En dat is precies wat je gaat proberen te doen.

Geen grote stappen. Iedere keer een hele kleine, zo’n klein mogelijke, stap de goede richting op.
En je gaat ook in je actiestappenplan bijhouden wat je gedaan hebt, er als aantekeningen bijzetten.
Iedere keer, iedere stap opnieuw.

Deze stappen kunnen dus praktisch zijn: mijn cv weer eens opzoeken, maar ook mentaal/emotioneel: proberen te denken dat wat die collega zegt, niks over mij zegt. Iedere keer weer als er wat met deze collega gebeurt.

Het helpt ook om praktische stappen in je agenda te zetten, die kleinste stapjes aan een datum te koppelen.
Dat geeft nog meer grip.